Uw zoekresultaten voor: Organisatie
Bestuurlijke organisatie

Gevonden in pagina's

…visie, structuur en werkwijzen om samen te werken aan droge voeten, schoon water en voldoende water. De Unie heeft hiervoor een bestuurlijke organisatie ingericht. Die bestaat uit de ledenvergadering, het…


Europese wet- en regelgeving

Gevonden in pagina's

…Europese richtlijnen of wetswijzigingen te beïnvloeden, zodat de inhoud van deze richtlijnen de waterschappen helpt in de uitvoering van taken op het gebied van waterbeheer. Organisaties als EurEau, Bureau Brussel…


Handreiking digitale transformatie

Gevonden in publicaties

…op de hele organisatie heeft. Digitale transformatie is immers de ontwikkeling die ziet op de manier waarop organisaties en processen zijn ingericht. Met behulp van innovatieve technologie kunnen organisaties wendbaarder…


Blue Deal Partnerschappen 2018-2030

Gevonden in publicaties

…landen. Samen versterken ze drie cruciale onderdelen van goed waterbeheer: voldoende kennis en expertise, een goed functionerende organisatie en samenwerking met de belangrijkste stakeholders. Het programma draagt daarmee bij aan…


Jaarrekening Unie van Waterschappen 2021

Gevonden in publicaties

De jaarstukken beginnen met een bestuursverslag waarin wordt teruggeblikt op het boekjaar 2021. Daarbij wordt in dit verslag uitleg gegeven over de organisatie de Unie van Waterschappen. Vervolgens worden de…


Waterbesturen

Gevonden in publicaties

…Samen met hun medeoverheden en maatschappelijke organisaties willen de waterschappen met deze opgaven aan de slag om de samenleving van vandaag en morgen op maat te bedienen. 20191010 50110 {“original_image”:”50109″,”cropped_image”:”50109″}…


Organisatie

Gevonden in pagina's

Ledenvergadering Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de ledenvergadering. Elk waterschap is vertegenwoordigd in de ledenvergadering. Deze vertegenwoordigers (voorzitter of DB-lid van het waterschap) leggen vervolgens ‘thuis’ verantwoording af…


Ontmoeting tussen waterschap en markt

Gevonden in agenda

…vertrouwen in de top van de organisatie. Ook bij bestuurders is missiewerk vereist. Voorkom juridisch getouwtrek. Blijvend aandacht vragen voor goede ervaringen kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Waterschappen zouden deze…


Waterschappen over de grens

Gevonden in publicaties

…en unique selling points aan waarop waterschappen voor hun meerwaarde zijn aan te spreken. Het perspectief benoemt de waterschapsmotieven van internationale samenwerking: het eigenbelang van de organisatie (goed werkgeverschap en…


Commissievergadering CBCF

Gevonden in agenda

De CBCF gaat over de onderwerpen die samenhangen met het goed functioneren van het waterschap als organisatie. Denk aan: bestuurszaken, financiën, communicatie en digitalisering. > Link naar de stukken Ja…