Europa

De Nederlandse waterschappen werken samen met Europese partners. Daarnaast beïnvloedt Europese wetgeving nationale wetgeving en heeft het directe gevolgen voor de Nederlandse waterschappen. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in Europa.
Standpunt:

Een groot deel van het beleid komt van de Europese Unie.

Daarom is het belangrijk dat het Europese beleid en de wet- en regelgeving aansluiten op het werk van de waterschappen en helpen in de uitvoering van taken op het gebied van waterbeheer. Een effectieve belangenbehartiging van de waterschappen in Europa is daarom essentieel.

Brussel als Europese beleidsontwikkelaar

Europese wet- en regelgeving is van grote invloed op het werk van de waterschappen, omdat het uiteindelijk doorgevoerd wordt in nationale wet- en regelgeving. Denk aan de Europese Green Deal, de Kaderrichtlijn Water en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. DWA streeft er naar om nieuwe Europese richtlijnen, verordeningen en wetswijzigingen te signaleren, te agenderen en te beïnvloeden, zodat de inhoud hiervan de waterschappen helpt bij de uitvoering van onze kerntaken in het Nederlandse waterbeheer. Vaak gebeurt dit via Europese koepelorganisaties waar DWA lid van is: EurEau, SGI Europe, EWA, EUWMA en Water Europe. Naast lobby zet DWA actief in op externe financieringsmogelijkheden via programma’s als INTERREG of Horizon.

Europese lobby via Brussel

De Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) hebben een gezamenlijk aanspreekpunt: Bureau Brussel. Onze lobbyisten maken in Brussel de belangen van de waterschappen en drinkwaterbedrijven kenbaar. Zij vertegenwoordigen de waterschappen en drinkwaterbedrijven bij de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. De 21 waterschappen leveren hiervoor inhoudelijke bijdragen. Op deze manier laten de waterschappen aan de Europese beleidsmakers zien welke impact hun beslissingen in de praktijk hebben.

Europese lobby via Den Haag

Ook Den Haag is van belang voor Europese beleidsbeïnvloeding. Alle voorstellen van de Europese Commissie worden aan de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (werkgroep BNC) voorgelegd. De werkgroep BNC bereidt een eerste Nederlandse standpunt voor. De Unie van Waterschappen is lid van deze werkgroep. Daarnaast onderhoudt DWA contact met diverse ministeries om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in Brussel op de voor ons relevante dossiers en om input te leveren voor onderhandelingen.

Samenwerken met Europese partners

Waterschappen werken samen met Europese waterpartners in Duitsland, België, Frankrijk en Spanje. DWA speelt een actieve en verbindende rol in relaties met Europese partners. Samen met alle waterschappen wordt er gewerkt  aan een landelijk overzicht van alle samenwerkingsrelaties om kennisuitwisseling te bevorderen.