Internationaal

Ruim een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau en ruim de helft is gevoelig voor overstromingen. Toch leven Nederlanders al eeuwen met water samen. We zijn gewend geraakt aan veilig, voldoende en schoon water. Zelfs zo goed dat het buitenland met grote interesse naar ons watermanagement en de waterschappen kijkt. Toch staat ‘water’ onder druk. Droogte, extreme neerslag en watervervuiling zorgen voor grote uitdagingen. Niet alleen in Nederland en Europa, maar in de hele wereld.

Dutch Water Authorities

Als Dutch Water Authorities (DWA) –  de internationale netwerkorganisatie van de 21 Nederlandse waterschappen – geloven we dat we samen sterker staan om oplossingen te vinden. Door te leren van elkaars kennis en ervaringen, hoeven we niet apart het wiel uit te vinden en bieden we onze medewerkers kansen om te leren van internationale contacten. Daarmee halen we kennis en versterken we het waterbeheer in Nederland, Europa en daarbuiten. Ook ondersteunen we met onze waterexpertise buitenlandse partners via onder andere het Blue Deal programma. Zo zijn we samen beter voorbereid op onze wateruitdagingen van morgen en dragen we wereldwijd bij aan veilig, voldoende en schoon water.

Internationaal kennis halen en brengen

Door internationale samenwerking leren de waterschappen van buitenlandse partners. Er is vanuit het buitenland ook belangstelling voor het Nederlandse waterschapsmodel en de kennis en ervaring die de waterschappen hebben met bijvoorbeeld watergovernance en bescherming tegen hoogwater.

> Lees meer over internationaal kennis halen en brengen

Europa

De Nederlandse waterschappen werken samen met Europese partners. Daarnaast beïnvloedt Europese wetgeving nationale wetgeving en heeft het directe gevolgen voor de Nederlandse waterschappen. Dutch Water Authorities, Bureau Brussel, vertegenwoordigt de waterschappen in Europa.

> Lees meer over de samenwerking met Europese partners

Internationale wateruitdagingen en Blue Deal

De Nederlandse waterschappen werken over de hele wereld samen met waterpartners. Een belangrijk programma van DWA is de Blue Deal. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma loopt tot 2030.

> Lees meer over de Blue Deal

Waterschappers werken in het buitenland

Internationaal samenwerken draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, zorgt voor diversiteit en kan een extra motivatie geven binnen het werk.

> Lees meer over werken in het buitenland

De rol van de Unie van Waterschappen

  • Stimuleren van internationale samenwerking door waterschappen. De Unie coördineert gezamenlijke inzet/ activiteiten van Dutch Water Authorities en is het centrale aanspreekpunt. Ieder jaar wordt er in november een DWA- netwerkdag georganiseerd om kennisuitwisseling te bevorderen.
  • Het internationale loket en aanspreekpunt voor buitenlandse waterbeheerders die in contact willen komen met de Nederlandse waterschappen: www.dutchwaterauthorities.com en info@dutchwaterauthorities.com.
  • Partner van andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om internationale samenwerking met en door waterschappen te bevorderen (onder andere via Topsector Water en het Netherlands Water Partnership (NWP).
  • Bijdragen aan financiering van internationale samenwerkingsprojecten van waterschappen. De Unie heeft samen met de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) de stichting NWB Fonds opgericht.
  • Het Programmabureau Blue Deal is ondergebracht bij de Unie. Het programmabureau coördineert het gehele programma en draagt zorg voor de verantwoording aan de Nederlandse blue Deal partners.

Medewerkers bij dit thema

MT-lid Waterkwaliteit, Duurzaamheid, Internationaal
Adviseur-lobbyist Europese Zaken
Communicatieadviseur
Beleidsadviseur internationaal
Beleidsadviseur internationaal
Bureau Brussel
Communicatiemedewerker Blue Deal