Internationaal

Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor het Nederlandse waterschapsmodel. De Unie van Waterschappen stimuleert internationale samenwerking door waterschappen. Dat doen de waterschappen onder de naam Dutch Water Authorities (DWA).

Wat is Dutch Water Authorities?

Overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Daarom is er een toenemende vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. En dat is precies wat de Nederlandse waterschappen te bieden hebben. Die kennis en expertise willen ze graag delen. Hoe werken de waterschappen samen in het buitenland? Lees meer over DWA.

Blue Deal

Een belangrijk programma van DWA is de Blue Deal. Binnen dit programma werken de waterschappen samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma loopt van 2018 tot 2030.

Europese belangenbehartiging

Europese wetgeving beïnvloedt nationale wetgeving en heeft daarmee directe gevolgen voor de Nederlandse waterschappen. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen bij de Europese Unie.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen werkt samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om internationale samenwerking met en door waterschappen te bevorderen. Daarnaast stimuleert de Unie van Waterschappen het samen oppakken van internationale kansen.

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft samen met de Unie de stichting NWB Fonds opgericht. Doel van het fonds is financiering van internationale samenwerkingsprojecten van waterschappen.

Binnen de Topsector Water en het Netherlands Water Partnership (NWP) zoekt de Unie de samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven.

Via het loket van Dutch Water Authorities komen vragen en verzoeken binnen van buitenlandse waterbeheerders. Het e-mailadres hiervan is info@dutchwaterauthorities.com.


Medewerkers bij dit thema

Adviseur-lobbyist Europese Zaken
Beleidsadviseur internationaal
Programmaleider Innovatie, Duurzaamheid, Internationaal en Waterkwaliteit
Beleidsadviseur internationaal
Bureau Brussel
Programmamanager Blue Deal
Communicatieadviseur