Persoonlijke professionaliseringsgids internationaal werken 2018> Download deze publicatie

Actief, competent en innovatief door internationaal werken!

Voor je ligt de ‘Persoonlijke Professionaliseringsgids Internationaal Werken 2018’. Deze gids helpt jou om internationale klussen te krijgen en om de voordelen van internationaal werken maximaal te benutten. Internationaal werken draagt bij aan het opdoen van nieuwe kennis voor jou en het waterschap, het ontwikkelen van jouw competenties en het vergroten van je (inter)nationale netwerk. Hierdoor draagt het bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Kennis delen
Er valt veel kennis te delen met en te halen uit andere landen, landen zoals Israël en Zuid-Korea die ons op innovatief gebied voorbijstreven. Of landen zoals Schotland waar burgers worden betrokken bij het bestrijden van waterproblemen. Ontwikkelingslanden die het werk simpeler houden en waar de andere omstandigheden ons bewust naar onze manier van werken laten kijken en die speelruimte bieden voor innovatieve oplossingen. Onze buurlanden België en Duitsland die dezelfde problemen hebben als wij en dus ook soortgelijke oplossingen aandragen. En dit zijn maar enkele voorbeelden van landen waar we van kunnen leren.

Competenties ontwikkelen
Daarnaast ontwikkel je competenties door te werken in het buitenland. Het werken in andere culturen doet een intensief beroep op belangrijke competenties en dwingt je te denken vanuit andere kaders. Uit onderzoek bij de waterschappen is gebleken dat werken in het buitenland je communicatieve vaardigheden, flexibiliteit,
stressbestendigheid, innovatiekracht en omgevingsbewustzijn versterkt. Competenties die ook belangrijk zijn voor jouw werkzaamheden in Nederland. Het onderzoek wijst ook uit dat als je bewust omgaat met wat je van werken in het buitenland kan leren, de meerwaarde aanzienlijk kan worden vergroot.

Netwerk vergroten
Door internationaal te werken wordt jouw netwerk groter, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Binnen jouw waterschap maar ook met andere waterschappen, overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De gids
Deze persoonlijke professionaliseringsgids laat zien welke mogelijkheden er voor internationaal werken zijn en hoe je je daarin professioneel kan ontwikkelen. Ik hoop dat je met veel plezier deze professionaliseringsgids zal lezen en gebruiken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn