Blue Deal

De Nederlandse waterschappen werken over de hele wereld samen met waterpartners. Een belangrijk programma van Dutch Water Authorities is de Blue Deal. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma loopt tot 2030.
> Bekijk de hele film

De Blue Deal is het uitvoeringsprogramma van Dutch Water Authorities (DWA). De Blue Deal is gestart in 2018 en loopt tot en met 2030. Het programma bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen.

Waarom de Blue Deal?

Overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Daarom is er een toenemende vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. En dat is precies wat de Nederlandse waterschappen te bieden hebben. Die kennis en expertise willen ze graag delen. Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) 6.3 – 6.6.

Maar behalve het delen van de eigen kennis, halen de waterschappen ook kennis op uit de partnerschappen. Er ontstaan nieuwe ideeën en ervaringen die ook in Nederland gebruikt kunnen worden. Zo hebben landen als Zuid-Afrika al jarenlange ervaring met droogte, iets wat in de Nederland relatief nieuw is. Daarnaast creëert het werk van de waterschappen in de Blue Deal-partnerschappen ook kansen voor het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven.

Cruciale onderdelen goed waterbeheer

Dankzij de lange looptijd van het programma kunnen de waterschappen binnen de Blue Deal echt bouwen aan duurzame partnerschappen. Op basis van gelijkwaardige samenwerking. Ze richten zich daarbij op 3 cruciale onderdelen van goed waterbeheer:

  • voldoende kennis en expertise;
  • een goed functionerende organisatie;
  • samenwerking met de belangrijkste stakeholders.

Welke landen?

De Blue Deal heeft partnerschappen in de landen: Argentinië, Burkina Faso, Colombia, eSwatini, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mali, Mozambique, Palestijnse gebieden, Peru, Roemenië, Vietnam, Zuid-Afrika.

Wie werken er bij de Blue Deal?

De 17 partnerschappen hebben elk een gemixt team van experts uit Nederland en de lokale overheid. Ze werken heel het jaar door digitaal samen en bezoeken het gebied meerdere keren per jaar fysiek. Bijna elk partnerschap heeft ook lokale medewerkers en young professionals in het land wonen die de link vormen tussen de lokale overheid en de Nederlandse waterschappen. Verder wordt er nauw samengewerkt met de ambassades van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land zelf, en Deltacoördinatoren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Daarnaast is er in een programmabureau in Nederland voor de Blue Deal. Dit team ondersteunt het werk van alle 17 partnerschappen.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen coördineert het programma namens alle deelnemende organisaties. De Unie heeft een programmabureau ingesteld om het programma te managen, verantwoording af te leggen en voor draagvlak te zorgen bij alle organisaties.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Blue Deal
Communicatieadviseur
Adviseur Monitoring en Evaluatie Blue Deal
Managementassistent Blue Deal
Beleidsadviseur internationaal
Beleidsadviseur internationaal
Communicatiemedewerker Blue Deal