Handreiking veilig en gezond op uitzending

1 augustus 2016


> Download deze publicatie

Praktische informatie voor Short Term Experts.
Je gaat als waterschapsexpert op uitzending naar het buitenland voor Dutch Water Authorities

Deze handreiking voor veilig en gezond op uitzending is voor alle medewerkers van de waterschappen die op uitzending naar het buitenland gaan. Wel hebben we onderscheid gemaakt tussen waterschappers die
al vaker hebben gewerkt in buitenland en waterschappers die voor de eerste keer gaan.
Het eerste gedeelte is informatie die voor alle waterschappers interessant is, denk hierbij aan praktische informatie over verzekeringen en noodnummers. Het tweede gedeelte is voor waterschappers die voor de eerste keer op uitzending gaan en bevat onder andere gezondheidstips, veiligheidsadviezen en een checklist Deze handreiking kan je vergelijken met een werkboek waar je vragen in moet beantwoorden. Gezien elk waterschap andere procedures heeft, zijn er op sommige vragen geen uniform antwoord en blijven er bepaalde vragen onbeantwoord. Deze onbeantwoorde vragen zijn in het blauw gedrukt en moeten worden aangevuld.

We willen je aanraden om deze handreiking mee te nemen! Dit boekje bevat namelijk belangrijke telefoonnummers en de procedures en informatie die je nodig hebt bij noodsituaties.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn