Werken in het buitenland

Internationaal samenwerken is en wordt steeds vaker een vanzelfsprekend deel van de bedrijfsvoering van de waterschappen. Denk aan samenwerkingen op thema’s als bodemdaling, (afval)watermanagement, energietransitie die in de hele wereld spelen. Of deelname in Blue Deal partnerschappen.

Digitaal en fysiek samenwerken over de grenzen heen is leerzaam. Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, zorgt voor diversiteit en kan een extra motivatie geven binnen het werk. Het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van andere landen en van hen kunnen leren is een belangrijk onderdeel voor het zijn van aantrekkelijk werkgeverschap van waterschappen.

Een aantrekkelijke werkgever

Dutch Water Authorities werkt de komende jaren onder regie van het A&O-fonds aan een sectoraal actieplan arbeidsmarktprofilering waarin internationaal werken onderdeel is.


Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur
Beleidsadviseur internationaal