Internationaal kennis halen en brengen

Door internationale samenwerking leren de waterschappen van buitenlandse partners, bijvoorbeeld over extremer weer en droogte. Er is vanuit het buitenland ook veel belangstelling voor het Nederlandse waterschapsmodel en de kennis en ervaring die de waterschappen hebben met bijvoorbeeld watergovernance en bescherming tegen hoogwater. Het halen en brengen van kennis doen we gestructureerd met kennisagenda’s en ontwikkelthema’s. Dutch Water Authorities (DWA) verspreidt de kennis en zorgt zo dat de kennis op de juiste plekken binnen de waterschappen terechtkomt.

Kennis brengen

Als Dutch Water Authorities voelen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om andere landen te ondersteunen met regionaal waterbeheer. Tegelijkertijd is de internationale kennisuitwisseling goed voor de Nederlandse waterschappen en watersector als geheel.

Kennis halen

We zien hoe andere landen omgaan met vergelijkbare wateruitdagingen, bijvoorbeeld droogte en bodemdaling. Waterschappers die naar het buitenland vertrekken, hebben inzicht in onze kennisvragen en weten welke kennis de waterschappen uit de internationale samenwerking willen halen.

Innovatie

De waterschappen zijn in Nederland continu bezig met innoveren. DWA toont het succes van deze innovaties aan het buitenland, zodat ook waterbeheerders uit andere landen hiervan gebruik kunnen maken. Daarnaast zoekt DWA actief naar succesvolle innovaties uit het buitenland, die de waterschappen in Nederland kunnen implementeren. Een goede modus rondom de koppeling met het bedrijfsleven is hierbij noodzakelijk.

Werken aan een kennisagenda

De waterschappen werken de komende jaren aan een internationale kennisagenda om nog beter kennis te kunnen ontsluiten. Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan het kennisthema droogte. Ook wordt dutchwaterauthorities.com verder ontwikkeld met mogelijk een online kennisbibliotheek.Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur
Beleidsadviseur internationaal
Bureau Brussel