Aqua Nederland 2023

Bijeenkomst
Datum: 22 maart 2023
Tijd: 10:00 - 17:00
Locatie: Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem
Organisatie: Aqua Nederland

Van 21 t/m 23 maart vindt Aqua Nederland plaats. Aqua Nederland is een vakbeurs op het gebied van afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer. Tijdens Aqua Nederland wordt vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten samengebracht.

Op de woensdag is er een speciaal programma over de waterschappen: WaterschapsWoensdag.

Programma

  • 10:00 – 11:30 uur: Minisymposium Microverontreinigingen in water: status en toekomst
  • 12:30 – 13:00 uur: Liquid H2S Online Measurement for Optimized Sewer System insights and H2S Control
  • 13:00 – 13:30 uur: Laten we vandaag beginnen de uitstoot van stikstofoxide te verminderen! (Royal HaskoningDHV)
  • 14:00 – 14:30 uur: Minisymposium Waterzuiveringen (Hoogheemraadschap van Delfland, Croonwolter&Dros en Sweco Nederland – De Water Zuiveringen Alliantie Samenwerken als het stormt)
  • 14:30 – 15:00 uur: Minisymposium Waterzuiveringen (Waterschap De Dommel, Mobilis – De Water Zuiveringen Alliantie rwzi Tilburg)
  • 15:00 – 15:30 uur: Minisymposium Waterzuiveringen (TAUW Locatieonderzoek groen gas Unie van Waterschappen)
  • 15:30 – 16:00 uur: Minisymposium Waterzuiveringen (Hoogheemraadschap van Rijnland, Mobilis – De Water Zuiveringen Alliantie rwzi Zwanenburg)
  • 16:00 – 16:30 uur: Minisymposium Waterzuiveringen (Waterschap Drents Overijsselse Delta & TAUW Benutting zuivere zuurstof uit duurzame waterstofproductie in rwzi’s met fijne-bellenbeluchtingssystemen Pilot en praktijkmetingen rwzi Hessenpoort)

Achtergrondinformatie

Aqua Nederland 2023 heeft als doel om kennis over water vrij toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het behandelt onderwerpen als klimaatverandering, waterbeheer en duurzame ontwikkeling. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, debatten en andere activiteiten gerelateerd aan de vier waterpijlers: drinkwater, proceswater, afvalwater en stedelijk water & rioolbeheer.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn