Beheer en onderhoud tijdens een watercrisis

Webinar
Datum: 15 november 2022
Tijd: 11:00 - 12:00
Locatie: Online
Organisatie: Koninklijk Nederlands Waternetwerk KNW

De Community of Practice Beheer & Onderhoud van het watersysteem (CoP B&O) brengt expertise vanuit ecologen, hydrologen en Beheer & Onderhoud samen, en organiseert dit webinar.

Programma

11.00: Opening door dagvoorzitter Wiel Dammers – Waterschap Vechtstromen

11.10: Jan-Willem van Kempen – Hoogheemraadschap van Rijnland
De droge zomer van 2022 had veel impact op het peilbeheer in West Nederland. Wat komt erbij kijken als de inlaat van zoet water niet meer mogelijk is maar je watervraag enorm toeneemt? Bij Rijnland was het deze zomer een dubbeltje op zijn kant. Dit wordt toegelicht door een van de peilbeheerders van Rijnland

11.30: Pauze

11.35: Michiel Verhofstadt – Floron
Het leven in het Nederlandse oppervlaktewater heeft zich eeuwenlang kunnen aanpassen aan ons gematigde klimaat. Droogte en hoge temperaturen hebben grote invloed op de aquatische ecologie. Verhofstadt geeft een aantal voorbeelden bespreekt ervaring en implicaties voor beheer.

11.55 Afsluiting

Aanmelden

Meld je hier aan.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn