Bestuurlijk Juridisch netwerkdag

Bijeenkomst
Datum: 21 september 2023
Tijd: 09:00 - 16:00
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht
Organisatie: Unie van Waterschappen

Tijdens deze netwerkdag is het thema ‘actualiteiten’ met onder andere een informatie plenaire sessie over de omgevingswet, Awb en de coalitievorming naar aanleiding van de waterschapsverkiezingen. Daarna volgt het laatste deel van het drieluik ‘Digitale Overheid in de praktijk’. Voor het middagdeel zijn een drietal interessante deelsessies gepland:

  • Onteigening en omgevingswet
  • Meer zicht op onttrekkingen van grondwater(beheer)
  • Waterschap als energiepartner 

Programma

09.30 – Inloop met koffie/thee
10.00 – Aftrap en welkom
10.10 – Actualiteiten omgevingswet, Awb, coalitievorming n.a.v. waterschapsverkiezingen
10.50 – Digitale Overheid in de praktijk
11.30 – Pauze
11.45 – Grondwater, de hydrologische werkelijkheid
12.30 – Lunch
13.30 – Deelsessie ronde 1
14.15 – Pauze en wissel
14.30 – Deelsessie ronde 2
15.15 – Afsluiting en borrel


Heeft u belangstelling om mee te doen, of wilt u meer weten? Mail Helga van Boxtel via hboxtel@uvw.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn