Bestuurlijke bijeenkomst Vaarkaart Digitale Transformatie

Bijeenkomst
Datum: 28 september 2023
Tijd: 09:30 - 12:00
Locatie: Centraal in Nederland, exacte locatie volgt
Organisatie: Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis

Deze bijeenkomst zou plaatsvinden op 22 juni, maar is verplaatst naar 28 september.

De Vaarkaart Digitale Transformatie wordt het bestuurlijke visiedocument op het thema Digitale Transformatie. Deze kaart biedt straks voor de waterschappen kaders, randvoorwaarden en koers op dit thema. De Digitale Transformatie raakt vrijwel alle aspecten van een waterschap. Deze bijeenkomst vormt de mogelijkheid voor bestuurders om mee te denken over de benodigde bestuurlijke afspraken en koers die we als waterschappen willen en moeten varen. De Vaarkaart zal de komende jaren een leidraad vormen voor deze transformatie. Tijdens deze bijeenkomst willen we gezamenlijk de bestuurlijke kaders en ambities op de inhoudelijke thema’s van de Vaarkaart aanscherpen.

Aanleiding en proces

De waterschappen, de Unie en Het Waterschapshuis (hWh) zijn op veel manieren bezig met de kansen en uitdagingen rondom digitale ontwikkelingen. Vanuit bestuurders van de Unie en hWh, uit gesprekken met waterschappen en uit het Digitaliseringsberaad kwam de behoefte voor een gezamenlijk beeld op wat digitale transformatie is en wat er moet gebeuren op dit terrein. Duidelijke gezamenlijke kaders en koers zijn noodzakelijk om met de uitdagingen en trends op het gebied van digitalisering en digitale transformatie om te gaan. Om hier invulling aan te geven is een kernteam vanuit Unie en hWh bezig met het opstellen van een Vaarkaart digitale transformatie.

5 thema’s

Daarbij zijn in de afgelopen maanden verschillende ambtelijke en bestuurlijke sessies georganiseerd. Daarin werd de thematiek rondom digitale transformatie besproken en bediscussieerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een vijftal thema’s waarop we bestuurlijk kaders en ambities willen vaststellen. In de sessie op 28 september willen we deze kaders en ambities bespreken en aanscherpen met een brede bestuurlijke vertegenwoordiging. Want dit onderwerp raakt alle processen en taken binnen het waterschap. Niet alleen de afdeling ICT of de portefeuillehouder digitalisering.

Praktische informatie

Deze bijeenkomst is speciaal voor leden van het Digitaliseringsberaad, leden van de CBCF, portefeuillehouders Digitalisering en dijkgraven. Er is ruimte voor deelname van meerdere bestuurders per waterschap. De personen om wie het gaat hebben een uitnodiging ontvangen. Onverhoopt geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Katja van Beem, beleidsadviseur Digitale Overheid bij de Unie van Waterschappen, via kbeem@uvw.nl.

Behandeling CBCF

Tijdens de bijeenkomst van de CBCF van 21 september wordt de Vaarkaart ook beeldvormend behandeld. De opzet en insteek van deze bijeenkomst kent echter een andere focus. Hoewel enige overlap niet te voorkomen is nodigen wij de CBCF-leden van harte uit om beide bijeenkomsten bij te wonen, indien mogelijk.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn