Bestuurlijke conferentie Effectieve aanpak van milieucriminaliteit

Congres hybride
Datum: 29 januari 2024
Tijd: 13:00 - 17:30
Locatie: Villa Jongerius, Utrecht
Organisatie: Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW), Omgevingsdienst.nl (ODNL), ministerie van Justitie en Veiligheid

De bijeenkomst staat in het teken van de rol die bestuurders kunnen spelen in de aanpak van milieucriminaliteit. In het programma is aandacht voor de ontwikkelingen op dit gebied en voor de resultaten uit pijler 2 van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Namens de waterschappen zal watergraaf Erik de Ridder van waterschap De Dommel een actieve rol innemen tijdens de conferentie.

Tijdens de bijeenkomst willen we:

 • Bestuurlijke aandacht vestigen op het belang van de aanpak van milieucriminaliteit en de rol die bestuurders daarbij kunnen spelen door handelingsperspectief te bieden aan (nieuwe) bestuurders
 • De betrokkenheid en effectiviteit van bestuurders voor de aanpak van milieucriminaliteit vergroten door inspirerende voorbeelden en kennis te delen
 • Samenwerking en onderlinge contacten tussen bestuurlijke portefeuillehouders versterken en leren van elkaar
 • Ervaringen en ideeën van bestuurders benutten voor verdere acties in het Interbestuurlijk Programma

Programma

12.30 Inloop

13.00 Opening en welkom door dagvoorzitter Winnie Sorgdrager, voormalig minister van Justitie en lid van de commissie Van Aartsen

13.05 Aftrap door demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW)

13.25 Urgentie van de aanpak van milieucriminaliteit

Waar hebben we het over? Wat is het in de praktijk? Waarom is dit urgent? Met Ingeborg Koopmans, Officier van Justitie Milieu en veiligheid bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

14.00 Acties en maatregelen vanuit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP)

Wat speelt er binnen het IBP op het gebied van aanpak milieucriminaliteit? Wat kunt u als bestuurder de komende periode nog verwachten? Met 

 • Leontine Sitee, beleidsadviseur bij JenV, trekker bestuurs- en strafrechtelijke handhaving en vervolging van het IBP VTH
 • Gert Veurrink, landelijk portefeuillehouder Milieu en wnd. Korpschef Politie Oost-Nederland

14.20 Pauze

14.40 Deelsessies

In kleinere sessies wordt u gevoed met inspirerende voorbeelden uit de praktijk en kunt u uw ervaringen, vragen en dilemma’s bespreken met andere bestuurders en directeuren van uitvoeringsorganisaties. In het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven ten aanzien van de volgende deelsessies:

Deelsessie 1: Wisselwerking toezicht, opsporing en strafrecht

Een effectieve aanpak van milieucriminaliteit staat of valt met de bestuurlijke wil om te handhaven. In een deelsessie met Rob de Rijck, coördinerend milieuofficier bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, zullen bestuurders spreken over die bestuurlijke wil en ook over het gegeven dat het strafrecht niet goed kan functioneren zonder dat die bestuurlijke wil bestaat. 

Deelsessie 2: Samenwerking bevoegd gezag, Omgevingsdienst en OM met behulp van de wet Bibob

De Wet Bibob biedt een krachtig instrument om milieucriminaliteit effectief aan te pakken, zo is onlangs getoond in een complexe zaak in de provincie Utrecht. Er zijn ook bestuurlijke dilemma’s verbonden wat betreft doorlooptijd en rechtsgelijkheid. Hoe kan de wet Bibob zo effectief mogelijk benut worden? Met:

 • Dick van der Velde, portefeuillehouder IPO, gedeputeerde Provincie Zeeland
 • Hugo Jungen, directeur RUD Utrecht

Deelsessie 3: Ketentoezicht: succesvolle samenwerking in de praktijk

Ketentoezicht stelt bijzondere uitdagingen en eisen aan samenwerking van bevoegde gezagen via omgevingsdiensten en ketenpartners. In Gelderland en Overijssel wordt het ketentoezicht voor alle bevoegde gezagen vanuit een gezamenlijk project gecoördineerd. Wat levert dit op en hoe kunnen andere bestuurders met deze ervaringen hun voordeel doen? Met:

 • Kees Zondag, wethouder gemeente Zaltbommel
 • Priscilla van Hal, programmamanager team Ketentoezicht, Gelderse Omgevingsdiensten

Deelsessie 4: Samenwerken in industrie- en buitengebieden

De aanpak van ondermijning (met impact op het milieu) kan effectiever plaatsvinden door systematische benutting en analyse van de data die bij verschillende partners aanwezig is. Het Gelderse project Theseus heeft hier een effectieve en integrale aanpak voor ontwikkeld. Hoe kunnen deze ervaringen benut worden bij de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen en buitengebieden? Met:

 • Jan Nathan Rozendaal, burgemeester gemeente Elburg
 • Alex te Dorsthorst, Omgevingsdienst Regio Arnhem

Deelsessie 5: Inzet van opsporing en strafrecht tegen milieucriminaliteit

De inzet van opsporingsinstrumenten is cruciaal voor een effectieve aanpak van milieucriminaliteit. Wat is de rol van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de politie? Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de werkwijze van opsporing. Verder kunt u in gesprek over hoe een effectief samenspel tot stand kan komen tussen bestuurlijk handelen en opsporing. Met:

 • Arnold Posthuma, afdelingshoofd Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Gert Veurrink, landelijk portefeuillehouder Milieu en wnd. Korpschef Politie Oost-Nederland.

15.30 Pauze

15.45 Panel van betrokken partners

Reflecties op besproken vragen en dilemma’s, reacties op vragen en een vooruitblik door (bestuurlijke) vertegenwoordigers van de voor de aanpak van milieucriminaliteit verantwoordelijke organisaties en bestuurslagen. Met:

 • Dick van de Velde, gedeputeerde Zeeland, portefeuillehouder Interprovinciaal Overleg
 • Foort van Oosten, burgemeester Nissewaard en portefeuillehouder VNG
 • Erik de Ridder, watergraaf waterschap De Dommel, vertegenwoordiger Unie van Waterschappen
 • Lisette de Bie, directeur rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding en plv. DG Rechtspleging en Rechtshandhaving (JenV)

16.25 Afsluitende reflectie met Afke van Rijn, DG Milieu en Internationaal (IenW) en dagvoorzitter Winnie Sorgdrager

16.30  Netwerkborrel

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn