BJ-netwerkdag

Bijeenkomst
Datum: 29 februari 2024
Tijd: 09:00 - 15:00
Locatie: Utrecht/Amersfoort (definitieve locatie volgt)
Organisatie: Unie van Waterschappen

Deze dag is voor iedereen die zich bij een waterschap bezighoudt met bestuurlijk-juridische onderwerpen.

Omgevingswet

In de ochtend is er onder andere een informatieve en interactieve plenaire sessie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Graag ontvangen we van te voren van jullie ervaringen en (juridische) vragen via Andy Krijgsman: akrijgsman@uvw.nl.

Deelsessies

Voor het middagdeel zijn een viertal interessante deelsessies gepland waar je uit kunt kiezen:

  1. Wet Markt & Overheid
  2. Wet Markt & Overheid / Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen (voor fiscalisten)
  3. Hoogwater, wateroverlast & schadeclaims (nadeelcompensatie & onrechtmatige daad) 
  4. Aanpassing Awb aan de menselijke maat 

Kortom, wederom een afwisselend programma met belangrijke thema’s en met voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. Deze dag wil je niet missen!

> Meld je hier aan

Programma

09.30 Inloop met koffie/thee
10.00 Aftrap en welkom
10.10 Haagse Varia
10.45 Pauze
11.00 Inleidende presentatie door mr. Merel Copier van Hekkelman Advocaten N.V.
11.30 interactief delen en benoemen van ervaringen Omgevingswet onder leiding van een gespreksleider (1ste ronde)
12.00 interactief delen en benoemen van ervaringen Omgevingswet onder leiding van een gespreksleider (2de ronde)
12.30 Lunch
13.15 Deelsessie ronde 1
14.00 Wissel
14.15 Deelsessie ronde 2
15.00 Afsluiting en borrel

> Meld je hier aan
> Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Andy Krijgsman: akrijgsman@uvw.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn