BJ-netwerkdag

Bijeenkomst
Datum: 23 mei 2024
Tijd: 10:00 - 15:30
Locatie: La Vie Meeting Center Utrecht
Organisatie: Unie van Waterschappen

Deze dag is voor iedereen die zich bij een waterschap bezighoudt met bestuurlijk-juridische onderwerpen.

Ochtendprogramma

Na het welkomstwoord start de ochtend plenair met een presentatie van diverse actualiteiten. Daarna gaat hoogleraar waterrecht Marleen van Rijswick in op de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de Nederlandse waterbeheerders.

Middagprogramma

 Voor het middagdeel zijn (vooralsnog) de volgende drie deelsessies/workshops gepland:
•    KRW-verplichtingen, verdiepende sessie
•    Wet versterking waarborgfunctie Awb – oogst uitvoeringstoets en interactief gesprek
•    Peilbeheer in relatie tot onder meer bodemdaling 

Kortom, een afwisselend programma met belangrijke thema’s en ook met voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten.

Meer informatie en aanmelden

Mail voor meer informatie Inge Battus: ibaltus@uvw.nl

> Meld je hier aan

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn