Blauwe meet-up internationaal

Webinar
Datum: 11 april 2022
Tijd: 15:00 - 16:30
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Omgaan met weersextremen en de zeespiegelstijging, het verbeteren van de waterkwaliteit en het beschermen van het beschikbare zoet water. Het zijn wateropgaven waar niet alleen Nederland, maar ook veel andere landen op de wereld mee te maken hebben. Daarom zijn de waterschappen ook internationaal actief in waterprojecten. Maar wat verwachten stakeholders van de waterschappen in deze projecten? En hoe zien de waterschappen hun rol? Daarover gaat deze Blauwe Meet-up van de Unie van Waterschappen.

De Blauwe Meet-up is de online variant van de Steenwegsessie. Met deze debatbijeenkomsten wil de Unie van Waterschappen gelegenheid bieden voor discussie en debat over een actueel thema.

Programma

  • 15:00 – Opening Blauwe Meet-up met Maarten Bouwhuis en Luzette Kroon
  • 15:10 – Eerste tafelgesprek met stakeholders: wat verwachten zij van de waterschappen bij internationale samenwerking?
  • 15:40 – Tweede tafelgesprek met waterschapsbestuurders: hoe kijken zij aan tegen internationale samenwerking? Wat zijn hun ambities richting 2030?
  • 16:30 – Break-outsessies waarin je een bijdrage levert aan de visie voor Dutch Water Authorities richting 2030
  • 16:30 – Einde programma en digitale nazit

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn