Community of Practice Afvalwaterprognoses

Webinar
Datum: 7 december 2022
Tijd: 09:00 - 12:00
Locatie: Online
Organisatie: STOWA

Deze ochtend bestaat uit 3 onderdelen:

1. Gebruik van meetdata voor prognoses

Door Wim de Blecourt van waterschap Drents Overijsselse Delta (09.00 – 12.00 uur)
Bestaat De DWA-capaciteit? Weet je hoe buurwaterschappen de DWA- en RWA-capaciteit van hun zuiveringen bepalen? De verschillende methoden die waterschappen hanteren voor berekening van de DWA- en RWA-capaciteit worden naast elkaar gezet, met hun voor- en nadelen.

2. Pilot Data Science

Door Melle Eijkelkamp van waterschap Vallei en Veluwe en Jonathan Gerbscheid voorheen van het Waterschapshuis (10.00 – 10.50 uur)
Hoe goed kan via machine learning het afvalwateraanbod worden voorspeld met allerlei kerncijfers van het CBS? Dat bekijken we in deze pilot! Presentatie en bespreking van de (eind)resultaten van de pilot.

3. Onzekerheid van prognoses

Door Inge van der Velde van waterschap Zuiderzeeland (11.00 – 11.50 uur)
Welke resultaten zijn er tot nu toe behaald? En hoe gaan we verder samenwerken met organisaties als CBS, PBL/CPB en KWR? Daarover gaat deze sessie.

> Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn