Dag van het Bestuur

Bijeenkomst
Datum: 20 maart 2023
Tijd: 09:15 - 17:30
Locatie: Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, 2311 CS Leiden
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op deze dag praten onderzoekers, bestuurders en praktijkexperts uit het hele land je bij over hun laatste inzichten in het bestuur. ’s Middags praat je mee in een van de 24 werksessies, bijvoorbeeld die bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Voor wie?

Voor wie actief is in het decentraal bestuur, als volksvertegenwoordiger, bestuurder of ambtenaar, en voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in het bestuur.

Programma

  • 10:00 – Openingsprogramma met onder meer minister Hanke Bruins Slot
  • 11:15 – Pauze, ondertekening van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen
  • 11:35 – Deelname aan één van de 6 verdiepingscolleges
  • 12:25 – Werkbezoeken op locaties in en om Leiden, waar we met lokale partijen, gemeenten en maatschappelijke partners kijken naar hoe (lokaal) bestuur in de praktijk uitpakt.
  • 15:30 – Plenair slot

Werkbezoek

Eén van de werkbezoeken is aan het Gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het grootste deel van de inwoners weet weinig tot niets van waterschappen. Hebben kiezers en gekozenen wel verstand van waterkwesties? Zou je het bestuur van waterschappen niet juist beter aan experts kunnen overlaten? En als je wel wil dat iedereen kan meebeslissen: hoe krijg je van de waterschapsdemocratie een levende democratie waar inwoners actief aan meedoen?

Sprekers zijn Hans Vollaard en Jeroen Haan. Vollaard is universitair hoofddocent Politicologie Universiteit Utrecht, schrijver van recent verschenen boek ‘Waterschappen. Democratie in een onbekend bestuur’. Haan is dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn