Dijkwerkersdag

Congres
Datum: 12 mei 2022
Tijd: 09:00 - 17:00
Locatie: Theater Spant! in Bussum
Organisatie: Hoogwatersbeschermingsprogramma

Een dijkversterking gebeurt altijd met en midden in onze samenleving. Hoe kijkt die samenleving eigenlijk naar ons en naar het Hoogwaterbeschermingprogramma? Daarover gaat deze Dijkwerkersdag. Bestemd voor betrokken bij één van de dijkversterkingsoperaties die nu en de komende jaren in Nederland plaatsvinden.

Onder leiding van wetenschapsjournalist Diederik Jekel reflecteren we, samen met inspirerende gasten, op waar we staan. Gaan we wel snel genoeg? Houden we voldoende rekening met klimaatverandering? Is er voldoende oog voor ruimtelijke kwaliteit en inpassing? En wat is de perceptie en de rol van onze inwoners?

Na de plenaire opening volgen verdiepende werksessies en masterclasses. We sluiten de dag af met een prikkelende Dijkwerkerslezing die ons aan het denken zet.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn