Ethiek in het waterschapsbestuur (1)

Bijeenkomst
Datum: 6 oktober 2022
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Amersfoort, exacte locatie volgt
Organisatie: Unie van Waterschappen

Techniek bepaalt wat kan, wetten en regels wat mag, maar wat we willen is vaak een ethisch vraagstuk. Ook de waterschappen staan voor ethische uitdagingen. Er zijn vraagstukken rond duurzaamheid en klimaat, veiligheid en een eerlijke verdeling van de lasten voor een toekomstbestendige waterhuishouding. Maar ook technologische ontwikkelingen roepen ethische vragen op. Bijvoorbeeld over digitale veiligheid, bescherming van privacy en ethische aspecten van de opslag, verwerking en analyse van big data.

Bestuurders van waterschappen hebben de verantwoordelijkheid om ethiek op de bestuurlijke tafel te agenderen. Zij zijn verantwoordelijk voor goed openbaar bestuur binnen het waterschap, waar een gesprek over ethiek en wat wel en niet kan de ruimte mag krijgen.

Bestuurlijke sessies

De Unie van Waterschappen organiseert 2 bestuurlijke sessies: op 6 oktober en 9 december. Daarin krijgen bestuurders denkgereedschap aangeboden om ethiek ook bij het eigen waterschap op de bestuurlijke agenda te zetten. Daarbij wordt ingegaan op het herkennen, analyseren en beantwoorden van ethische vragen in het algemeen. En op de impact van digitale (technologische) innovaties.

Voor wie?

De sessies zijn toegankelijk voor alle leden van het dagelijks bestuur van waterschappen (inclusief secretaris-directeuren) en voor de Chief Digital Officers. Per waterschap is er plek voor 2 deelnemers.

Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met Marije Stronks, beleidsadviseur digitale transformatie bij de Unie van Waterschappen, via mstronks@uvw.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn