EU-webinar: actualiteiten, Europese verkiezingen en Blue Deal

Bijeenkomst
Datum: 8 november 2023
Tijd: 14:30 - 16:00
Locatie: Teams
Organisatie: Unie van Waterschappen

Begin juni 2024 mogen we weer naar de Europese stembus! Dit betekent dat het huidige mandaat van het Europees Parlement en de Europese Commissie er bijna opzit. Tijd om voorzichtig de balans op te maken en alvast de focus op het volgende Europese mandaat te leggen.

Blue Deal

Tegelijkertijd wordt er in het ‘Brusselse’ steeds vaker gesproken over een eventuele Europese Blue Deal. Hiermee lijken waterbeheer en grote vraagstukken die hieraan relateren hoger op de Europese politieke agenda te komen. Voor onze vereniging en haar leden een mooie kans om hierover in gesprek te gaan en onze wensen helder te krijgen.

Daarom willen wij u in deze sessie op de hoogte brengen van de laatste Europese ontwikkelingen, gaan we graag in gesprek over de inzet richting de Europese verkiezingen en verkennen we de mogelijkheden en kansen die een Europese Blue Deal kan bieden.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Actualiteiten Bureau Brussel, Luc Kronenberg
  • Inzet Europese Verkiezingen Unie van Waterschappen, Robin Memelink
  • European Blue Deal, Noa Hartog

Wilt u of een collega meer weten over de relevante dossiers die spelen op Europees niveau? Vindt u Europa ook belangrijk in het dagelijks werk? Neem dan contact op met Robin Memelink, rmemelink@uvw.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn