Grote KCAO-opleverdag

Bijeenkomst
Datum: 5 oktober 2023
Tijd: 13:30 - 18:00
Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort (2 minuten lopen vanaf Amersfoort Centraal)
Organisatie: Unie van Waterschappen

Wil je weten hoe je doelen voor klimaat en circulariteit concreet kan maken en wat jouw rol daarin is? Kom dan naar de Grote KCAO-opleverdag. Daar worden de resultaten gedeeld uit het leer- en ontwikkeltraject “Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap”, kortweg KCAO. Een traject dat de Unie van Waterschappen in het najaar van 2022 is gestart. In dit traject hebben ruim 100 waterschapcollega’s samengewerkt. Dat hebben ze samen met 9 ingenieursbureaus gedaan. Op donderdag 5 oktober is het tijd om de resultaten van dit traject te presenteren en toe te lichten.

Het belang van het KCAO-traject

Het KCAO-traject biedt waterschappers en de partijen waar zij mee samenwerken overzicht en duidelijkheid over de wijze waarop assetmanagement en opdrachtgeverschap op een klimaatneutrale en circulaire manier het best uitgevoerd wordt. Het traject maakt onderscheid in de volgende voor de waterschappen belangrijke objecten:

  • Waterkeringen
  • RWZI’S
  • Gemalen
  • Oeverconstructies
  • Transportleidingen

KCAO maakt duidelijk hoe duurzame ambities zich praktisch vertalen. KCAO-producten zijn dan ook in lijn met eerder vastgelegde ambities. Zo willen we als waterschappen in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken, in 2035 klimaat-/CO2-neutraal zijn en in 2050 100% circulair. Het KCAO-traject draagt dan ook bij aan een toekomstbestendige uitvoering van onze kerntaken. Door hierbij samen te werken zorgen we ervoor dat we als waterschappen op eenzelfde manier blijven werken. Dat brengt tal van kostenvoordelen met zich mee, maar creëert ook duidelijkheid in een wereld die steeds complexer wordt.


Op de grote KCAO-opleverdag krijg je voorbeelden en informatie over hoe je zelf concreet aan de slag kunt om de doelen voor klimaat en circulariteit binnen het waterschap mogelijk te maken. Daarnaast biedt de bijeenkomst ruimte voor het delen met en leren van elkaar. Bent u erbij? Aanmelden kan via deze link.

Voor wie

Waterschappers met functies als assetmanager, projectleider, beleidsmedewerker, contractmanager, beheerder, duurzaamheidsmedewerker en inkoopadviseur.

Programma

13:00 Inloop met koffie en thee
13:30 Aftrap met terugblik op het afgelopen jaar met vele inspirerende voorbeelden
14:00 Vooruitblik en discussie: hoe samen verder met het KCAO-traject?
14:30 Pauze
15:00 Toelichting op de KCAO-producten in twee rondes
16:30 Plenaire terugkoppeling
17:00 Borrel en een proost!

Aanmelden

Aanmelden kan tot 23 september.

> Ga naar de aanmeldpagina

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn