(Her)Gebruik van rwzi-effluent

Webinar
Datum: 24 maart 2022
Tijd: 09:30 - 11:30
Locatie: Online
Organisatie: STOWA

De beschikbaarheid van voldoende schoon (drink)water staat sterk onder druk. Dat komt door droogte, verslechterende grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, schaarse ruimte en een toenemende vraag naar water. Zijn er andere bronnen die gebruikt kunnen worden? En zo ja, wat is daar dan voor nodig? Bijvoorbeeld hergebruik van gezuiverd effluent? Daarover gaat deze online kennissessie.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn