Klankbordbijeenkomst Toekomstbestendige vereniging (1)

Bijeenkomst
Datum: 22 februari 2023
Tijd: 16:30 - 18:00
Locatie: Online via Zoom
Organisatie: Unie van Waterschappen

Op 27 januari heeft de commissie Toekomstbestendige vereniging (commissie De Ridder) haar advies ‘De Unie zijn we samen’ aangeboden aan het Uniebestuur. Alle algemeen bestuursleden, dagelijks bestuursleden, voorzitters en secretaris-directeuren van de waterschappen zijn uitgenodigd om over dit advies mee te praten.

Het Uniebestuur vindt dat het advies goed aansluit bij de wens om een levendige vereniging te zijn, waarin meer (gekozen) dagelijks bestuurders actief participeren en waarop algemeen bestuursleden meer zicht hebben en betrokken zijn.

Een aantal adviezen leveren een aantal vragen. Daarover gaat het Uniebestuur graag met algemeen bestuursleden, dagelijks bestuursleden, voorzitters en secretaris-directeuren van de waterschappen in gesprek. Hoe geven we bijvoorbeeld het gesprek over internationale zaken of digitalisering goed vorm? Hoe gaan de ledenvergaderingen er uitzien? En hoe zorgen we er voor dat besluitvorming in commissievergaderingen voldoende aan de voorkant wordt afgestemd en aan de achterkant opvolging krijgt? Over deze en andere vraagstukken praat het Uniebestuur graag verder.

Daarom organiseert de Unie van Waterschappen de komende periode 3 online klankbordbijeenkomsten voor bestuurders van waterschappen. Ook alle Uniecommissies reflecteren op het advies en de daarin gedane aanbevelingen. Zo kunnen alle bestuurders die dat willen over dit onderwerp meepraten.

De uitkomst van de bijeenkomsten vormt input voor de bespreking van het advies in het Uniebestuur. Het Uniebestuur doet voorstellen aan de Ledenvergadering. Er volgt een extra Ledenvergadering in mei voor besluitvorming over de aanbevelingen van de commissie De Ridder.

Online bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdag 22 februari 16.30 – 18.00 uur
  • Dinsdag 7 maart 19.30 – 21.00 uur
  • Woensdag 8 maart 16.30 – 18.00 uur

De klankbordbijeenkomsten zijn via Zoom. Wie zich heeft aangemeld, krijgt een dag van te voren de inlogcode toegestuurd.

Aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn