Klimaatadaptatie: hoe bewerkstelligen we de benodigde transitie?

Webinar
Datum: 16 december 2022
Tijd: 09:00 - 10:00
Locatie: Online
Organisatie: Platform WOW

Let op: dit is een Engelstalig webinar. Het is het laatste webinar in de serie ‘Climate Adaptation: solutions from different corners of the world’. Na 5 webinars waarin de Nederlandse situatie en oplossingen zijn vergeleken met die in het buitenland, staat nu centraal hoe we de transitie met elkaar gaan vormgeven.

Sprekers zijn Neelke Doorn, Hoogleraar Ethiek van waterbeleid en -technologie aan de TU Delft, en Tom Middendorp, voormalig commandant der strijdkrachten.

Neelke Doorn gaat in op ethische vraagstukken bij het doorvoeren van klimaatadaptatie. Ook staat zij stil bij de rol van burgers daarbij. Tom Middendorp schetst 4 enorme uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden: groei van de wereldbevolking, een tekort aan grondstoffen, geopolitieke verschuivingen en klimaatverandering.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn