Klimaatadaptatie: oplossingen uit andere windstreken

Webinar
Datum: 22 april 2022
Tijd: 09:00 - 10:00
Locatie: Online
Organisatie: Platform WOW

Extreme regenval, hele lange droge periodes of hevige stormen: niet alleen in Nederland worden we steeds vaker geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging, waarvan de gevolgen in andere delen van de wereld vaak nog heftiger zijn dan hier. Overal ter wereld werken dagelijks knappe koppen aan oplossingen om de consequenties zoveel mogelijk tegen te gaan.

Hoe pakken zij dit aan? Is de buitenlandse aanpak vergelijkbaar met die van ons en wat kunnen we van elkaar leren? Van 22 april tot en met 18 november organiseert Platform WOW een internationale, Engelstalige webinarreeks waarin de Nederlandse en buitenlandse aanpak naast elkaar gepresenteerd worden.

Je ontdekt op welke manier er in Canada klimaatbestendige infrastructuur wordt gerealiseerd, hoe ze Australië werken met data om te voorspellen waar in het systeem ingegrepen dient te worden, hoe verschillende Europese steden werken aan circulair water en nog veel meer.

Programma 22 april

Vandaag nemen 2 topsprekers je mee op digitale wereldreis langs de impact van klimaatadaptatie en verschillende oplossingen.

Hans de Moel werkt als universitair docent op het gebied van risico management, klimaatverandering en -adaptatie aan het Instituut voor Milieukunde aan de VU in Amsterdam. Tijdens dit webinar gaat hij met name in op overstromingsrisico’s en hoe daar op verschillende manieren mee omgegaan kan worden met contrasterende voorbeelden uit onder meer Nederland en de Verenigde Staten.

Joep Verhagen is program lead Water & Urban bij het Global Centre on Adaptation. Tijdens dit webinar gaat hij vooral in op de (sociaal-economische) impact van droogte en overstromingen in ontwikkelingslanden.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn