Leerprogramma Circulaire Waterschappen

Bijeenkomst
Datum: 10 november 2023
Tijd: 10:00 - 16:00
Locatie: Koetshuis van Slot Rossum (kantoor VanWaarde, Slotselaan 8 te Rossum
Organisatie: Unie van Waterschappen, STOWA en VanWaarde

Het 6-daags leerprogramma transitiemanagement voor toekomstmakers

Waterschappen hebben de ambitie om 100 % circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Het realiseren van de Circulaire Waterschappen is geen bijkomende taak voor de waterschappen, maar een nieuwe manier van denken en doen, onderdeel van de watertransitie. Het is bedoeld voor (potentiële) toekomstmakers die zich bezig (gaan) houden met circulaire transitieopgaven en biedt daarin zowel kennis als een platform om samen te leren.

Dit 6-daagse leerprogramma is in opdracht van de Unie van Waterschappen en STOWA ontwikkeld en wordt gegeven door VanWaarde. Het richt zich integraal op het HOE van transitiemanagement. Tijdens het programma wordt theorie afgewisseld met de dagelijkse praktijk en inspiratie door gastdocenten. Met de 10 leidende principes van transitiemanagement (VanWaarde) als leidraad en houvast.

Voor wie is dit programma?

  • Waterschappers die zich bezig houden met de circulaire transitieopgave. Denk aan strategen, innovatiemanagers, technologen
  • Waterschappers die zich willen ontwikkelen als Toekomstmaker en ambassadeur voor transitiedenken en doen.

Iets voor jou?

Wil je inzicht krijgen in waar jij en je organisatie staan in de circulaire transitie? Heb je behoefte aan handvatten om circulaire transitieopgave waar te maken? Wil je inzicht in wat de ontwikkelopgaven zijn op individueel, organisatie- en systeemniveau? En wil je hier samen met andere Toekomstmakers
kennis over opdoen en leren? Dan is dit leerprogramma op je lijf geschreven!

Wat vraagt dit van jou?

  • Actieve deelname aan het 6-daagse leerprogramma, plus terugkomdag om de lessons learned samen verder te borgen.
  • Een intakegesprek om de programma-inhoud maximaal op jouw persoonlijke behoefte te kunnen afstemmen.
  • Tussen de trainingsdagen werk je aan je eigen casus om het geleerde in praktijk te brengen en hierop te reflecteren. Hiervoor is deskundige coaching vanuit het programma beschikbaar.
  • Het organiseren van actieve ondersteuning aan jouw deelname door een directielid, om het belang van jou als toekomstmaker en het ambassadeurschap dat hieruit voortkomt te borgen in jouw organisatie.

Praktische informatie

  • Het leerprogramma vindt plaats op vrijdagen in 2023 en 2024: 10 november, 8 december, 9 februari, 15 maart, 12 april, 24 mei. Terugkomdag in de zomer.
  • Kosten: €4.114,- (incl. btw) incl. cursusmateriaal, begeleiding tussen de programmadagen door en catering
  • Locatie: Koetshuis van Slot Rossum (kantoor VanWaarde, Slotselaan 8 te Rossum

Interesse?

Neem contact op met Judith van de Geest via 06-15403630 of judith.vandegeest@van-waarde.com.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn