Mini-symposium ‘Oplossingen voor maatschappelijke opgaven: het potentieel van het MKB ontsluiten’

Bijeenkomst
Datum: 16 juni 2023
Tijd: 10:00 - 14:00
Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Organisatie: Unie van Waterschappen en TU Delft

In de huidige tijd worden we geconfronteerd met diverse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en circulaire economie. Om deze uitdagingen aan te pakken, is innovatieve denkkracht nodig. Een belangrijke bron van zowel de uitvoerings- als de denkkracht voor deze uitdagingen is te vinden in het MKB. Daarom is het cruciaal dat publieke opdrachtgevers en mkb-bedrijven hun krachten bundelen en gezamenlijk werken aan oplossingen. Maar hoe kunnen we die samenwerking verbeteren?

Op vrijdag 16 juni organiseert de Unie van Waterschappen in samenwerking met de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, het mini-symposium ‘Oplossingen voor maatschappelijke opgaven: het potentieel van het MKB ontsluiten’.
Tijdens het mini-symposium zal op een interactieve manier ingegaan worden op verschillende thema’s. Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende onderzoeken gepresenteerd en kunnen de deelnemers deelnemen aan debatten:

  • Leonie Koops en Maedeh Molaei (TU Delft) doen onderzoek naar hoe de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers (waterschappen) en MKB-marktpartijen in (kleinschalige) repetitieve werkzaamheden werkt en hoe deze samenwerking efficiënter kan.
  • Ad Straub (TU Delft) kijkt in zijn onderzoek naar projectoverstijgende samenwerken en programmasturing bij woningcorporaties. De leerlessen uit dit onderzoek zijn ook toepasbaar voor de samenwerking tussen waterschappen en mkb.
  • Pedram Soltani (TU Delft) kijkt in zijn onderzoek hoe een samenwerking tussen publieke organisatie en marktpartijen moet worden ontworpen om de grote maatschappelijke opgaven – zoals circulariteit – effectief aan te pakken. Netwerkbenadering en programmatische aanpak zijn hierbij essentieel.
  • Sarah Kamphuis (TU Delft, VU Amsterdam) kijkt in haar onderzoek hoe publieke opdrachtgevers in de bouw leren van de dingen die ze doen.
  • Marleen Hermans (TU Delft) geeft inzicht in wat de rol van intern opdrachtgeverschap is en hoe beleidsvragen in het proces van publieke dienstverlening binnen publieke organisaties worden vertaald naar extern opdrachtgeverschap.
  • Lynn Vosman (TU Twente) onderzoekt project-overstijgende inter-organisatorische samenwerking in infrastructuur.

Tijdens de plenaire sessie zullen we in gesprek gaan met de deelnemers waardoor zij kunnen bijdragen aan de discussie over de implementatie van de marktvisie en de toekomst van de waterschapssector.

Programma

09.30 – 10.00 uur Inloop met koffie en thee
10.00 – 10.15 uur Welkomstwoord en introductie door Pieter Janssen, secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland, tevens lid van het Opdrachtgeversforum in de Bouw.
10.15 – 11.00 uur Plenaire sessie: Toelichting op het uitgevoerde MKB onderzoek
11.00 – 11.15 uur Korte pauze
11.15 – 12.00 uur Parallel sessies (ronde 1)
12.00 – 12.30 uur Lunch
12.30 – 13.15 uur Parallel sessies (ronde 2)
13.15 – 13.30 uur Korte pauze
13.30 – 14.00 uur Plenaire sessie: De waterschapsmarkt van de toekomst

Aanmelden kan tot 12 juni via deze link.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn