NAT Festival

Congres
Datum: 12 mei 2022
Tijd: 10:00 - 17:00
Locatie: LEF Future Center | Rijkswaterstaat Utrecht
Organisatie: Netwerk Aquathermie

Aquathermie stroomt door!

Een festival over de nieuwste inzichten en verhalen uit de aquathermiepraktijk, de opbrengst van de Green Deal Aquathermie (2019-2021) en nieuws over hoe het Netwerk Aquathermie (NAT) de komende jaren verder gaat.

Het festival wordt geopend door Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Opschalen

De dag bestaat uit een groot aantal centrale programmaonderdelen. Zo praten Dirk-Siert Schoonman (dagelijks bestuurslid Unie van Waterschappen en dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta), Carla Kranenborg-van Eerd (wethouder van de gemeente Breda) Martijn van Aarssen (IF Technology) en Gerard Blom (Deltares) over wat er nodig is voor opschaling van verwarmen én koelen met aquathermie.

Ervaringsdeskundige

Meteoroloog Gerrit Hiemstra gaat in op klimaatverandering en vertelt hoe wij volgens hem de CO2-uitstoot kunnen verminderen. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van aquathermie. Zijn huis verwarmt en koelt hij met warmte uit de rivier De Luts. Wat komt daarbij kijken? Wat zijn z’n ervaringen? En wat is er nodig voor grootschaliger uitrol van aquathermie?

Daarnaast zijn er verschillende deelsessies.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn