Netwerk Aquathermie: een waterenergieplan als onderdeel van het transitiebeleid

Webinar
Datum: 20 april 2023
Tijd: 11:00 - 12:00
Locatie: online, in Teams
Organisatie: Netwerk Aquathermie

Op donderdag 20 april organiseert het Netwerk Aquathermie, in samenwerking met netwerkpartij Deltares, Universiteit Utrecht en drinkwaterbedrijf Waternet een webinar over het Waterenergieplan.

Een waterenergieplan zou een instrument kunnen zijn waarmee de verwachte opschaling van aquathermie gereguleerd kan worden. Het is een ruimtelijk plan, waarin gemeenten en waterschappen de locaties en omvang van de warmtewinningen (koudelozingen) in een gebied van te voren bepalen. In het webinar wordt aan de hand van cases laten zien hoe een waterenergieplan ontwikkeld kan worden en wat daarvoor nodig is. Ook wordt bediscussiëren wat dat zou betekenen voor het beleid rondom aquathermie. Hoe is de balans te vinden tussen het energietransitie doel en het natuur- en waterkwaliteitsdoel? En hoe zou het waterenergieplan onderdeel kunnen worden van de volgende fase in de warmtetransitie, waarin gemeenten hun transitiebeleid nader uitwerken?

Programma

  • Opening door Henk Looijen – NAT
  • Toelichting op het instrument van het Waterenergieplan door Rutger van der Brugge – Deltares
  • Praktijkervaring van Jan Olsman – Waternet
  • In gesprek over de beleidsimplicaties en juridische aspecten met Anoeska Buijze – Universiteit Utrecht

Ben jij werkzaam bij de overheid of een marktpartij? En nieuwsgierig naar het instrument van het Waterenergieplan en hoe het in jouw transitiebeleid een rol kan spelen? Schrijf je dan nu in voor het webinar.

>Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn