De (on)mogelijkheden van emissieloos bouwen aan infraprojecten

Webinar
Datum: 17 februari 2022
Tijd: 13:00 - 16:00
Locatie: Online
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail

Online sessie vanuit het transitiepad Weg,- Dijk- en Spoormaterieel over de mogelijkheden van emissieloze bouwplaatsen voor infraprojecten. Publieke opdrachtgevers en marktpartijen vertellen over hun ervaringen. Ook wordt er gekeken naar de stappen die we tot 2030 voor ons zien voor CO₂-reductie en reductie van de uitstoot van fijnstof en stikstof op bouwplaatsen van infraprojecten. Die stappen worden daarna ter toetsing voorgelegd. Welke kansen worden gezien, welke dilemma’s worden ervaren en hoe kan men van elkaar leren?

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn