Samen op weg naar klimaatneutrale en circulaire infra

Bijeenkomst
Datum: 24 juni 2024
Tijd: 11:30 - 17:30
Locatie: LEF Future Center, Utrecht
Organisatie: Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, ProRail, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Platform WOW

Om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken hebben we elkaar nodig. Daarom organiseren de Unie van Waterschappen, IPO, ProRail, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Platform WOW het event ‘Samen op weg naar klimaatneutrale en circulaire infra’ voor alle stakeholders die werkzaam zijn in de Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI). Ontmoet elkaar en ga met elkaar aan de slag met actuele vraagstukken. Kennisdeling en samenwerking met de gehele sector staan centraal.

Programma

De middag start met een inspirerende presentatie over de kansen van Artifical Intelligence. Vervolgens ga je in sessies aan de slag met een inhoudelijk vraagstuk dat speelt in jouw werk. We stropen de mouwen op en gaan samen aan de slag om problemen op te lossen en kansen te pakken.

Daarnaast is er de hele middag een festivalmarkt waar je terecht kunt met specifieke vragen of waar je zelf inbreng kunt leveren. Kortom: we gaan samen aan de slag om een stap verder te zetten richting onze KCI-ambities.

> Bekijk het programma

> Ga naar het aanmeldformulier

De datum van deze bijeenkomst is verzet van 12 maart naar 24 juni. Degenen die al waren ingeschreven, hebben tot 22 april de kans om hun inschrijving te bevestigen. Als er vanaf 22 april plaatsen vrij zijn gekomen, zijn anderen van harte welkom om zich aan te melden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn