Samenwerking in de Zuiveringsmarkt

Bijeenkomst
Datum: 28 september 2022
Tijd: 13:00 - 17:00
Locatie: Congrescentrum Antropia Hoofdstraat 8, Driebergen-Rijsenburg
Organisatie: Klankbord Zuiveringsmarkt van Bouwend Nederland

De bouw staat momenteel voor grote uitdagingen. Er moeten veel nieuwe woningen gebouwd worden en de energietransitie stelt hoge eisen aan het innovatieve vermogen van de markt. De personele en ruimtelijke beperkingen stellen randvoorwaarden om binnen de overgebleven speelruimte een goed rendement te behalen en projecten binnen tijd en budget te realiseren. Dit is binnen de zuiveringsmarkt door de marktverhoudingen zelfs nog wat kritischer dan voor andere deelmarkten.

De waterschappen en marktpartijen moeten samen zorgen voor een aantrekkelijke sector. Gezien de beperkte omvang van de RWZI-markt is het belangrijk om te zorgen voor goede marktverhoudingen. Alleen dan zijn er voldoende inschrijvers voor de bestaande (multidisciplinaire) opgave.

Doel bijeenkomst

Marktpartijen werken met waterschappen op een aantal nader te bepalen en te prioriteren knelpunten samen naar oplossingsrichtingen.

Programma

Onder leiding van dagvoorzitter Suzanne Blonk is er een tweegesprek tussen Peter Verlaan, directeur waterschap Aa en Maas en Gerrit-Jan van de Pol, directeur van bouwbedrijf GMB. Zij gaan in discussie over de centrale uitdagingen van de zuiveringsmarkt.

Daarna zijn er deelsessies over 4 onderwerpen:

  • Inkoopplanning en tenderinspanning;
  • Ervaringen met raamcontracten;
  • Ervaringen tweefasen/bouwteam;
  • Gunning op kwaliteit/openboek aanbesteding.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar h.wisse@bouwendnederland.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn