Schoon en emissieloos bouwen

Webinar
Datum: 17 juni 2021
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

In deze bijeenkomst worden de waterschappen en marktpartijen werkzaam in onze sector geïnformeerd over de ambities rond emissiearm/emissieloos bouwen bij de waterschappen. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers en duurzaamheidsadviseurs van waterschappen en van marktpartijen die voor de waterschappen werken.

Aanleiding

Een onderdeel van de nieuwe wettelijke afspraken rond het terugdringen van stikstofemissies in Nederland is het reduceren van deze emissies in de bouw. Ook in het Klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt en is een doelstelling vastgelegd. Ook de waterschappen moeten deze doelstelling in hun opdrachtverlening naar de markt realiseren.

Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het traject opgestart om te komen tot een routekaart voor Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Unie van Waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) participeren in dit traject namens de waterschappen.

Bij het uitvoeren van de afspraken rondom het reduceren van emissies in de bouw is samenwerking essentieel. Zowel tussen de waterschappen onderling als met mede-overheden en andere partijen in de bouwsector.

Programma

  • Opening door Henkjan van Meer
  • Presentatie door Tobias Stöcker (GMB) over het Emissieloos Netwerk Infra
  • Presentatie door Jan Baltissen (duurzaamheidsadviseur van het HWBP) over emissieloos bouwen bij dijkversterkingen van het HWBP
  • Presentatie door Jarno de Jonge (waterschap De Dommel / portefeuillehouder Emissieloos bouwen in werkgroep Duurzaam Opdrachtgeverschap van het Platform WaterschapsWerken (PWW)) over de resultaten van de enquête emissieloos/emissiearm werken onder de leden van het PWW
  • Presentatie door Nico Willemsen (CUMELA) over de Groene Koers en de relevantie hiervan voor de waterschapsmarkt

Lees meer over dit onderwerp

Nóg meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Henkjan van Meer, beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen, via hmeer@uvw.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn