Terugkomdag CoP CO2-Prestatieladder

Bijeenkomst
Datum: 12 september 2022
Tijd: 13:00 - 15:00
Locatie: Online
Organisatie: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

De CO2-Prestatieladder is een middel om meer inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van organisaties én om maatregelen te nemen om die voetafdruk te verkleinen. Het is een van de instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw). Bedrijven en overheden kunnen zich laten certificeren op basis van hun getroffen maatregelen. Hiermee laten ze zien voor een duurzame bedrijfsvoering te staan. Waterschappen kunnen in de Community of Practice (CoP) kennis en ervaringen uitwisselen met de CO2-Prestatieladder en het certificeringstraject.

Voor wie?

Leden van de Community of Practice

Sprekers

  • Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen)
  • Ina Elema (Unie van Waterschappen)
  • Ghislaine Duvalois (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen SKAO),
  • Suzanne Breman (Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft)

Programma

13:00 – Welkom en kennismakingsronde met de waterschappen
13:25 – Stand van zaken certificering en aanbesteding waterschappen
13:30 – Stand van zaken en doel van de CO2-Prestatieladder
13:40 – De CO2-Prestatieladder, de klimaatstrategie van de Unie van Waterschappen en de concernaanpak
13:50 – In gesprek over wat een waterschap nodig heeft om aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder voor certificering en/of aanbesteden
14:00 – CE Delft presentatie van het onderzoek: Wat is het effect van de CO2-Pl bij gemeenten? Reflectie van waterschappen op het onderzoek
14:30 – Wat wil je terugzien in de CoP?
15:00 – Sluiting

Aanmelden

Meld je aan door uiterlijk 4 september een mail te sturen naar Ghislaine Duvalois via ghislaine.duvalois@skao.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn