Waterpoort: Grondwater, blik op de toekomst

Bijeenkomst
Datum: 22 mei 2023
Tijd: 17:00 - 18:00
Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
Organisatie: Unie van Waterschappen en Vewin

Door klimaatverandering wordt het weer in Nederland steeds extremer en neemt de kans op droogte toe. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheid en de kwaliteit van ons grondwater. In de nieuwe provincie- en waterschapsbesturen wordt grondwater een belangrijk thema. De waterschappen en drinkwaterbedrijven willen een brede watertransitie, gericht op een klimaatrobuust watersysteem dat voldoende waterbeschikbaarheid en goede waterkwaliteit verzekert.

Bij de Waterpoort kijken we met elkaar naar oplossingen en ideeën. Is betere vergunningverlening de oplossing? Of is de oplossing om alle onttrekkingen in beeld te brengen en een grondwaterplafond in te stellen? En hoe stoppen we de sluipende ‘vergrijzing’ van ons grondwater?

Een aantal sprekers geeft hun visie op grondwater en gaat met elkaar en het publiek in gesprek:

  • Marc Bierkens, hoogleraar geografische hydrologie Universiteit Utrecht
  • Fahid Minhas, waterwoordvoerder VVD Tweede Kamer
  • Hans Kuipers, gedeputeerde Groen Links provincie Drenthe
  • Vivienne Frankot, directeur WMD
  • Louisa Remesal, omgevingsmanager waterschap Rijn en IJssel

Aanmelden voor de Waterpoort

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn