Watertop ‘Water en bodem sturend, hoe dan?’

Bijeenkomst
Datum: 10 juni 2024
Tijd: 13:30 - 16:30
Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag
Organisatie: Unie van Waterschappen

Hoe bouwen we nieuwe woningen toekomstbestendig? Hoe zorgen we ervoor dat de gevolgen van extreem weer goed kunnen worden opgevangen? En hoe combineren we deze uitdaging met andere opgaven zoals de landbouwtransitie, energietransitie en bereikbaarheid?

Het huidige (demissionaire) kabinet zette in het regeerakkoord dat water en bodem sturend moesten worden voor ruimtelijke plannen. Dat blijkt in de praktijk wel op uitvoeringsproblemen te stuiten. Zoals wat kun je lokaal oplossen, wat regionaal en hoe werk je daarin samen? Hierover gaan we op de Watertop graag het gesprek aan met elkaar!

Op maandag 10 juni organiseert de Unie van Waterschappen de Watertop ‘Water en bodem sturend, hoe dan?’. De Watertop is bedoeld voor bestuurders en beslissers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Datum: maandag 10 juni, 13:30 – 16:30 uur 
Locatie:
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag

Programma

13:30 – 14:00 uur Inloop
14:00 – 14:45 uur Plenaire aftrap door Rogier van der Sande (voorzitter van de Unie van Waterschappen) en Co Verdaas (Deltacommissaris) en Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Leefomgeving). Aangevuld met inzichten van bewoners
15:00 – 15:45 uur Deelsessies: aan de hand van regionale casussen vanuit het hele land gaan we in gesprek over water en bodem sturend (in samenwerking met het College van Rijksadviseurs)
16:00 – 16:30 uurAfsluiting met reflectie op nieuwe inzichten
Vanaf 16.30 uurNetwerkborrel

> Aanmelden kan via deze link

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn