Webinar Platform WOW: Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof

Webinar
Datum: 5 april 2024
Tijd: 09:00 - 10:00
Locatie: Teams
Organisatie: Platform WOW

Het Platform WOW organiseert een reeks van webinars over wateronderwerpen gericht op beheerders bij decentrale overheden. De webinars zijn voor iedereen met interesse in waterbeheer en kosteloos te volgen via Teams.

> Bekijk hier het overzicht van de Waterreeks

Aflevering 1: Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof

Goede grond voor bouwprojecten is steeds lastiger te vinden en dat terwijl we jaarlijks miljoenen kuubs bagger uit ons water halen, waarvan een deel niet direct op het land kan worden verwerkt. Bagger als grondstof is daarmee een factor van belang. Daarvoor moeten verschillende partijen elkaar wel weten te vinden. Het Circulaire Bagger Consortium (winnaar van de WOW-prijs 2023) wil de miljoenen kuubs baggerspecie, die jaarlijks in de regio Zuid-Holland vrijkomen transformeren naar hoogwaardige grondstoffen voor de bouwsector. Dit doen ze door technische en organisatorische oplossingen te ontwikkelen met een krachtig netwerk van samenwerkingspartners, waaronder waterschappen, gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland. 

Ondertussen zijn steeds meer partijen in de praktijk bezig met grondgestuurd ontwerpen. Dat houdt in dat je het ontwerp van het project aanpast aan de beschikbare grond uit de omgeving, in plaats van beginnen bij het ontwerp en daar de passende grond bij zoeken. In dat laatste geval wordt de grond van ver aangevoerd. Door te kiezen voor lokale aanvoer van grond bij een dijkversterking kan de CO2-uitstoot van het project halveren! Ook komt hierdoor ruimte om bijvoorbeeld bagger in te zetten voor onderdelen van het project. De Meanderende Maas is een dijkversterking waar met dit principe is gewerkt. 

> Lees meer over de aflevering en ga naar aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn