Pers

De afdeling communicatie is tijdens kantooruren (08:15 – 17:15) te bereiken via het algemene nummer van de Unie van Waterschappen: 070 - 351 97 51. Of per mail via: pers@uvw.nl. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van de woordvoerders.

Buiten kantooruren kun je bellen met de perstelefoon: 070 – 351 98 00.

Judith de Jong

06 – 23 19 55 97
jjong@uvw.nl

 • Duurzaamheid (energie, circulaire economie en duurzaam opdrachtgeverschap)
 • Rioolwaterzuivering
 • Aanpassing belastingstelsel
 • Financiën (belastingen)
 • Omgevingswet
 • Geborgde zetels
 • Waterschapscongres
 • Tijdschrift Het Waterschap

Jurjen Jongepier

06 – 20 71 91 42
jjongepier@uvw.nl

 • Waterkwaliteit
 • Zwemwater
 • Kaderrichtlijn Water
 • Agrarische emissies
 • Zeer zorgwekkende stoffen (waaronder PFAS)
 • Medicijnresten
 • Exoten

Rob Spit

06 – 57 06 72 47
rspit@uvw.nl

 • Waterveiligheid
 • Muskus- en beverratten
 • Crisiscommunicatie
 • Internationaal (Dutch Water Authorities en Blue Deal)
 • Waterinnovatieprijs (innovatie)
 • Publiekscommunicatie

Lydia Sprengers

06 – 22 78 09 32
lsprengers@uvw.nl

 • Watersysteem en Water & Ruimte (o.a. droogte en wateroverlast)
 • Natuur & stikstof
 • Recreatie
 • Digitalisering en informatieveiligheid
 • Bedrijfsvergelijkingen
 • Europese verkiezingen
 • Watertop