Commissie Internationale Zaken (CINTER)

De CINTER is de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van internationaal beleid. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe strategische visie van Dutch Water Authorities (DWA) en de doorontwikkeling van het loket van DWA. De commissie is hierin besluitvormend.

Daarnaast staat de doorontwikkeling van de bestuurlijke rol in internationale partnerschappen regelmatig op de agenda. De CINTER adviseert de vertegenwoordigers van de waterschappen ook in de stuurgroep Blue Deal. Het ambtelijk voorportaal van de CINTER is de werkgroep Internationale zaken (WINTER). In de CINTER zijn alle waterschappen vertegenwoordigd.

Voorzitter 
Luzette Kroon – Wetterskip Fryslân. 

Secretaris 
Robin Memelink – Unie van Waterschappen 

> Vergaderdata 2024
> Vergaderstukken CINTER in iBabs 

Contact
Meer informatie of een (digitale) vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris van de CINTER Robin Memelink via rmemelink@uvw.nl.  

Werkgroep Internationaal (WINTER) 

De WINTER is het ambtelijk voorportaal van de commissie Internationale zaken (CINTER). De werkgroep voorziet de commissie van inhoudelijke informatie. Daarmee kan de commissie bestuurlijke standpunten innemen op het gebied van internationale samenwerking en de Europese lobby. De ontwikkelingen op het gebied van de Dutch Water Authorities (DWA) zijn leidend voor de agenda van de WINTER. Ook het programma van de Blue Deal heeft een vaste plek op de agenda. Daarnaast worden er regelmatig presentaties gehouden over lopende projecten in het buitenland.  

In de Winter zijn de buitenlandcoördinatoren van de 21 waterschappen, medewerkers van het programmabureau Blue Deal en de Unie van Waterschappen vertegenwoordigd. Soms schuiven ook de coördinatoren van de verschillende projecten in het buitenland aan bij de vergaderingen.  

Voorzitter 
Bas Tammes, waterschap Noorderzijlvest 

Secretaris 
Piebe Hoeksma – Unie van Waterschappen, phoeksma@uvw.nl