Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF)

De CBCF gaat over de onderwerpen die samenhangen met het goed functioneren van het waterschap als organisatie. Denk aan: bestuurszaken, financiën, communicatie en digitalisering.

Voor sommige onderwerpen is de CBCF besluitvormend en voor andere onderwerpen adviseert de commissie aan de Ledenvergadering. In de agenda staat welke status van toepassing is. Het ambtelijk voorportaal van de CBCF zijn de Werkgroep Communicatie (WCOM) en de Werkgroep Bedrijfsvoering, Digitalisering en Dienstverlening (WBDD). In de CBCF zijn alle waterschappen vertegenwoordigd.

Voorzitter 
Vincent Lokin – waterschap De Dommel

Secretaris 
Eric Arnts – Unie van Waterschappen 

> Vergaderdata 2024
> Vergaderstukken CBCF in iBabs

Contact
Meer informatie of een (digitale) vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris van de CBCF Eric Arnts via earnts@uvw.nl

Werkgroep Communicatie (WCOM)

De  WCOM is het ambtelijk voorportaal van de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën en bestaat uit communicatieprofessionals van de waterschappen. De werkgroep stelt communicatiestrategieën op. Ook formuleert de WCOM gezamenlijke kernboodschappen op onderwerpen die alle waterschappen raakt. Daarnaast zet de werkgroep een eenduidige woordvoering neer bij de Unie van Waterschappen. 

De WCOM heeft verschillende projecten gerealiseerd. Denk aan de opkomstbevorderende verkiezingscampagne van 2019, de gezamenlijke publieksaanpak Waterbazen en de gezamenlijke educatiestrategie. 

In de WCOM zijn de 21 waterschappen, het HWBP en de Unie van Waterschappen vertegenwoordigd.

Voorzitter 
Henk Kielenstijn – waterschap De Dommel

Secretaris 
Mireille Noorlander – Unie van Waterschappen, mnoorlander@uvw.nl 

Werkgroep Bedrijfsvoering Digitalisering en Dienstverlening (WBDD) 

De WBDD is het ambtelijk voorportaal van de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF). De werkgroep houdt zich onder andere bezig met onderwerpen als e-overheid, financiën, inkopen en aanbesteden, belastingen, goed openbaar bestuur en andere onderwerpen in de bedrijfsvoering. 

In de WBDD zijn de 21 waterschappen en de Unie van Waterschappen vertegenwoordigd.

Voorzitter 
Harm Küpers – waterschap Hunze en Aa’s 

Secretaris 
Wijnand Dekking  – Unie van Waterschappen 
wdekking@uvw.nl