Commissie Waterkeringen (CWK)

De CWK vormt de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van waterveiligheid en is ook besluitvormend. Op enkele onderwerpen adviseert de commissie het bestuur en de ledenvergadering (zaken met financiële en juridische consequenties).  

Thema’s waarover de CWK spreekt, zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma, inclusief het deelprogramma Waterveiligheid, de beoordelingen, versterkingen en de zorgplicht van waterkeringen. Daarnaast omvat de agenda ook de Waterwet, de Europese Richtlijn Overstromingen en innovaties zoals wind- en zonne-energie, emissieloos versterken en biodiversiteit op dijken.  De werkgroep Waterkeringen (WWK) is de voorbereidende werkgroep.

In de CWK zijn alle waterschappen vertegenwoordigd. Klik hier om in te zien wie per waterschap zitting heeft in de CWK.

Voorzitter
Jeroen Haan – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Secretaris
Judith van den Bos – Unie van Waterschappen 

Vergaderdata 2022 
9 maart 
1 juni 
14 september 
2 december 

> Link naar stukken CWK in iBabs

Meer informatie of een (digitale) vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris van de CWK Judith van den Bos via jbos@uvw.nl. 

Werkgroep Waterkeringen (WWK) 

De WWK is het ambtelijk voorportaal van de commissie Waterkeringen (CWK). De werkgroep voorziet de commissie van inhoudelijke informatie waarmee de commissie bestuurlijke standpunten in kan nemen op het gebied van waterkeringen. De werkgroep bestaat uit experts van de 21 waterschappen op het terrein van waterkeringen. De werkgroep vergadert 5 keer per jaar. 

Voorzitter
Erik Keulers – Waterschap Limburg 

Secretaris
Aart Los – Unie van Waterschappen 
alos@uvw.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn