Commissie Wegenbeheer (CWB)

De CWB bepaalt de gezamenlijke standpunten van de waterschappen over wegbeheer van verkeersveiligheid op en mobiliteit over waterschapswegen. De CWB bespreekt vooral de waterschap overstijgende onderwerpen, zoals de invloed van veranderende wet- en regelgeving.

Een voorbeeld hiervan is de Aanvullingswet geluid die onderdeel wordt van de Omgevingswet.
Het ambtelijk voorportaal van de CWB is de werkgroep Wegenbeheer (WGWB).

In de CWB zijn de waterschappen vertegenwoordigd die wegen beheren. Dat zijn:

  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – dhr. Veenman
  • Waterschap Hollandse Delta – dhr. Mollema
  • Waterschap Rivierenland – dhr. Den Hartog
  • Waterschap Scheldestromen – dhr. Weststrate en dhr. Goossen (voorzitter WGWB)
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – dhr. Van den Eijnden

Voorzitter
Jeroen Haan – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Secretaris
Dolf Moerkens – Unie van Waterschappen

> Vergaderdata 2024
> Vergaderstukken CWB in iBabs

Contact
Meer informatie of een (digitale) vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris van de CWB Dolf Moerkens via dmoerkens@uvw.nl

Werkgroep Wegenbeheer (WGWB)

De WGWB is het ambtelijk voorportaal van de commissie Wegenbeheer (CWB) waar onderwerpen over beheer van verkeersveiligheid op en mobiliteit over waterschapswegen aan de orde komen. In de werkgroep hebben de waterschappen zitting die wegen in beheer hebben. In de werkgroep vindt vooral afstemming plaats over de veranderende wet- en regelgeving.

Vertegenwoordigd in de WGWB zijn hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Hollandse Delta, waterschap Rivierenland, waterschap Scheldestromen, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de Unie van Waterschappen.

Voorzitter
Thijs Goossen – Waterschap Scheldestromen

Secretaris
Dolf Moerkens – Unie van Waterschappen
dmoerkens@uvw.nl