Dijken

Waterveiligheid moet prioriteit hebben.

Om dijken aan de wettelijke norm te laten voldoen, zijn voldoende middelen in het Deltafonds noodzakelijk.

Omdat het waterveiligheid betreft, mogen de versterkingsprojecten niet vertragen door de stikstofproblematiek.

Ook is het noodzakelijk om bij locatiekeuzes en inrichting van gebieden water als ordenend principe te houden, om op die manier nu en in de toekomst het land te kunnen beschermen tegen overstromingen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn