Zeespiegelstijging

Er moet voldoende geld zijn om Nederland tegen zeespiegelstijging te beschermen.

De golven van de zee slaan tegen een pier.
De golven van de zee slaan tegen een pier.

De waterschappen willen voldoende middelen voor waterveiligheid via het Hoogwaterbeschermingsprogramma en dus houden we vast aan het jaarlijks verlengen van het Deltafonds. Daarbij moet de financiële bijdrage vanuit het Rijk minimaal constant blijven. Mogelijk moet het Deltafonds in de toekomst vergroten vanwege de effecten van zeespiegelstijging en hogere rivierafvoeren.

We willen ons land weerbaarder maken tegen de onzekerheden die zeespiegelstijging met zich meebrengt en blijven beschermen tegen overstromingen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn