Dutch Water Authorities

De 21 waterschappen werken in het buitenland samen onder de naam Dutch Water Authorities (DWA). Zo verspreiden zij hun waterkennis en leren ze vanuit het buitenland.

Looking for the English website of Dutch Water Authorities? Visit dutchwaterauthorities.com.

Waarom werken de waterschappen in het buitenland?

Overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Daarom is er een toenemende vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. En dat is precies wat de Nederlandse waterschappen te bieden hebben. Die kennis en expertise willen ze graag delen. Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) 6.3 – 6.6. Daarnaast kunnen de Nederlandse waterschappen ook veel leren uit het buitenland en draagt hun buitenlands werk bij aan de Nederlandse exportpositie.

Kennis delen

Er is vanuit het buitenland veel belangstelling voor het Nederlandse waterschapsmodel en de kennis en ervaring die de waterschappen hebben. Zo delen de waterschappen hun kennis over het opzetten van organisaties voor watermanagement, het opzetten van een systeem voor waterschapsbelastingen, bouwen en onderhouden van rioolwaterzuiveringen en het ontwikkelen van waarschuwingssystemen voor overstromingen. Daarnaast komen er bij DWA allerlei vragen binnen van regionale waterbeheerders uit het buitenland en verzorgt DWA rondleidingen voor buitenlandse delegaties bij Nederlandse waterschapsprojecten.

Van elkaar leren

Vanwege klimaatverandering is het extra belangrijk om van elkaar te leren. Nederland heeft veel ervaring met bijvoorbeeld watergovernance en bescherming tegen hoogwater. Terwijl andere landen jarenlange ervaring met droogte hebben. Iets waar ook Nederland steeds vaker mee te maken krijgt.

Exportmogelijkheden

Het internationale netwerk en expertise van de waterschappen biedt ook kansen voor het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland. Bij projecten van het waterschap kan een ingang voor een Nederlands bedrijf ontstaan. Ook kan het helpen wanneer een Nederlands bedrijf samen optrekt met een waterschap in een internationale aanbesteding.

De rol van DWA

DWA vervult ook een loketfunctie: een duidelijk aanspreekpunt voor buitenlandse waterbeheerders die in contact willen komen met de Nederlandse waterschappen. Hetzelfde geldt voor organisaties of bedrijven vanuit Nederland die met de waterschappen willen samenwerken.

Blue Deal

Een belangrijk programma van DWA is de Blue Deal. Binnen dit programma werken de waterschappen samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma loopt van 2018 tot 2030.

Wat doet de Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen coördineert de activiteiten van DWA en is het centrale aanspreekpunt.

Vragen?

Vragen over het internationale waterwerk? Mail naar info@dutchwaterauthorities.com.


Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur
Beleidsadviseur internationaal
Beleidsadviseur internationaal
Bureau Brussel