Uw zoekresultaten voor: Samenwerken-met-de -markt-financien
De waterschapsmarkt van de toekomst

Gevonden in publicaties

…verbindende visie op basis van de input van de markt en zorg voor actie – is vertaald in, ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste…


Trends waterbouw tot 2025

Gevonden in publicaties

de marktvisie ‘De waterschappen als publieke opdrachtgever’ uit 2014. Deze is opgesteld met het oog op de grote opgaven op de waterdossiers in de komende jaren. Om deze te kunnen…


Echt leren van elkaar vragen?

Gevonden in publicaties

Platform WOW faciliteert: uitwisseling tussen waterschappen en marktpartijen Platform Water Ontmoet Water (WOW) brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers samen om professionals de gelegenheid te bieden om een dag (of desgewenst langer…


De waterschapsmarkt van de toekomst – Inspiratieprojecten

Gevonden in publicaties

…betere samenwerking en professionalisering van het opdrachtgeverschap bij waterschappen. De basis hiervoor werd in 2014 vastgelegd in de marktvisie: “De waterschappen als publieke opdrachtgever”. Over de uitvoering van de marktvisie…