Uw zoekresultaten voor: Watertoets
Watertoets

Gevonden in pagina's

…waarbij de waterbelangen gewaarborgd worden. Meer informatie over de watertoets en het proces eromheen? Lees dan de Handreiking watertoetsproces 3. Watertoets uitvoeren Bij een watertoets worden er 2 verplichtingen gesteld…


Hoofdlijnendebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Gevonden in inbreng

…worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter’. Nu al is Nederland als dichtbevolkte delta kwetsbaar voor overstromingen…


Inzet nieuw kabinet

Gevonden in pagina's

…land met voldoende zoet water en een toekomstbestendige inrichting. “Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een…


Watertoets

Gevonden in standpunten

watertoets daarnaast verbreden met plannen waarvoor de watertoets nu (nog) niet wettelijk verplicht is, zoals omgevingsvisies. Deze verbreding is vastgelegd in het Bestuursakkoord Water, maar verdient ook verankering in de…


Nationaal Waterprogramma gepresenteerd

Gevonden in nieuws

…locaties voor waterhuishouding of bodemdaling worden vermeden. In het coalitieakkoord staat dat waterschappen eerder betrokken worden bij ruimtelijke planvorming en de watertoets een dwingender karakter krijgt. Dit moet nog wel…