Commissievergadering CWK

Bijeenkomst
Datum: 8 november 2023
Tijd: 10:30 - 12:30
Locatie: Online of Het Waterschapshuis
Organisatie: Unie van Waterschappen

De Commissie Waterkeringen (CWK) vormt de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van waterveiligheid en is ook besluitvormend.

Thema’s waarover de CWK spreekt, zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma, inclusief het deelprogramma Waterveiligheid, de beoordelingen, versterkingen en de zorgplicht van waterkeringen. Daarnaast omvat de agenda ook de Waterwet, de Europese Richtlijn Overstromingen en innovaties zoals wind- en zonne-energie, emissieloos versterken en biodiversiteit op dijken. In de CWK zijn alle waterschappen vertegenwoordigd.

> Link naar de stukken

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn