Hoogwater in Nederland: meer dan 14 meter boven NAP

2 februari 2021

Op veel verschillende plekken in Nederland is er sprake van hoogwater. Dat komt niet zo heel vaak voor. De waterschappen zijn zoals altijd goed voorbereid en nemen verschillende maatregelen.

Met name in de Rijn, Maas, Overijsselse Vecht en in het IJsselmeergebied staat het water hoger dan normaal. Zo is de waterstand van de Rijn bij Lobith op dit moment circa 14,52 meter boven NAP. De komende dagen zal dit naar verwachting oplopen tot 14,70 meter. Dat peil komt maar eens in de 5 jaar voor.

Alert

De waterschappen houden extra inspecties. Ook sluiten ze coupures (de doorgangen in een dijk) en treffen voorbereidingen voor als het water verder stijgt. Ze zijn dus alert en houden de situatie goed in de gaten. Diep in hun hart worden de medewerkers van de waterschappen zelfs wel een beetje warm van hoogwater: hier doen ze het voor!

Indrukwekkend

Bij waterschap Rivierenland vinden ze het wel indrukwekkend om te zien, dat hoogwater. Veel paden en dammen verdwijnen onder water en zomerkades lopen onder rond de buitenpolders, maar het levert geen gevaar op. Het waterschap roept bewoners op om de drukte te vermijden op dijken en kades en om de natuur in ondergelopen uiterwaarden te ontzien. Zo kunnen dieren een goed heenkomen zoeken.

Piek

Limburg heeft de piek in hoogwater alweer gehad: de Maas was hoog, maar er waren nergens problemen. Uiteraard is waterschap Limburg wel alert. Er zijn coupures opgebouwd en pompen opgesteld.

Droogte

Hoe kan het dat het water zo hoog staat, maar er in Nederland toch nog plekken zijn waar het grondwater te laag staat door de droge zomer? Het antwoord lees je hier.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn